vrijdag 7 oktober 2011

Bradley Manning 500 dagen in voorarrest

Op 26 mei 2010 werd Bradley Manning in Irak gearresteerd. Manning, geboren 17-12-1987 was op dat moment werkzaam als inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger in Irak. Hij wordt ervan beschuldigd geheime informatie gelekt te hebben naar Wikileaks.
De infrastructuur van Wikileaks is zo gebouwd dat geen informatie wordt bewaard over de herkomst van ge-upload materiaal. Het enige bewijs dat tot nu toe bekend is, zijn de logs van gesprekken die hij online heeft gevoerd met Adrian Lamo, die Manning heeft aangegeven bij de FBI.
Als de chat logs legitiem zijn, onthullen ze veel over de motivatie van Manning om de informatie naar buiten te brengen. Zomaar een paar citaten:
"…its important that it gets out... i feel, for some bizarre reason - it might actually change something"
"it belongs in the public domain"
"hopefully worldwide discussion, debates, and reforms - if not, than we're doomed - as a species - i will officially give up on the society we have if nothing happens"
 "i want people to see the truth… regardless of who they are… because without information, you cannot make informed decisions as a public"
De informatie bevatte onder andere talloze oorlogsmisdaden waar de VS over heeft gelogen, verslagen van meer dan honderdduizend burgerdoden en visie van Amerikaanse diplomaten op landen, politici en bedrijven.
Manning is een idealist met een overactief geweten. Als meer mensen dachten zoals hij was de wereld een veel betere plek.
De gelekte informatie had moeten leiden tot vervolging van personen verantwoordelijk voor oorlogsmisdrijven, wereldwijde discussie en verandering in de agressieve Amerikaanse buitenlandse politiek. In werkelijkheid is de reactie van de VS geweest: meer oorlogsmisdaden, een nog grotere geheimzinnigheid omtrent militaire operaties en inlichtingen diensten, een intimidatie- en mediacampagne tegen Wikileaks en een nu 500 dagen durende detentie van Manning onder omstandigheden die met gemak als marteling kwalificeren.
Bradley Manning heeft echter ook een andere beweging in gang gezet. Hij is een belangrijke inspiratie voor mensen zoals ik, die al lang vinden dat er iets mis is in de wereld, daar over denken en praten, maar uiteindelijk maar weinig actie ondernemen. Hij heeft ons laten zien wat een enorme impact één persoon kan hebben en hoe belangrijk het is om niet alleen van de zijkant toe te kijken, maar zelf de verandering te zijn. In de Arabische lente heeft Wikileaks een belangrijke rol gespeeld door op het juiste moment files te lekken over dictators in het Midden-Oosten. Een wereldwijde verontwaardiging over de gewetenloze methoden van onze leiders, doe door Manning & Wikileaks is blootgelegd, groeit en speelt een belangrijke rol in de overal gehoorde roep om verandering.
Ook worden we geconfronteerd met het feit dat geheimhouding tegenwoordig de standaard is in onze westerse democratieën en realiseren we ons dat het vermogen tot democratische oordeelsvorming  over overheidsoptreden, gelimiteerd is door de hoeveelheid informatie die we hebben.
Bradley Manning is voor mij een held en een enorme inspiratie. Dagelijks realiseer ik me hoeveel hij betekent voor de wereld en welke hoge prijs hij daarvoor betaalt. Door hem doe ik elke dag mijn best ook iets voor de wereld te betekenen en de grootste dienst die we hem kunnen bewijzen, is bijdragen tot de verwezenlijking van zijn idealen.

1 opmerking: