Kansspelbelasting over live pokerwinsten binnen de EU i.s.m. art. 56 VWEU

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad een lang verwachte uitspraak gedaan met betrekking tot kansspelbelasting op pokerwinsten. Over prijzen gewonnen met binnenlandse kansspelen die ook casinospelen zijn, wordt bij de speler geen kansspelbelasting geheven. Denk hierbij aan alle spelen die in het Holland Casino worden gespeeld. Wordt een prijs gewonnen met een casinospel bij een buitenlandse aanbieder, dan wordt 29% kansspelbelasting geheven over de prijs, zelfs zonder dat de inleg van de prijs mag worden afgetrokken.[1]
Dat de prijs behaald in het buitenland anders en zwaarder wordt belast, maakt het spelen bij een buitenlandse aanbieder onaantrekkelijker dan het spelen bij een binnenlandse aanbieder. Op zich mag de wetgever dergelijke discriminerende regels maken, maar als de buitenlandse aanbieder binnen de EU is gevestigd, is dit een inbreuk op het vrije verkeer van diensten zoals dat door artikel 56 van het VWEU wordt beschermd. Soms is een dergelijke inbreuk te rechtvaardigen door dringende redenen van algemeen belang. Nadat pokerspelers een aantal procedures bij lagere rechters hadden gewonnen, stelde de belastingdienst zich plotseling ook op het standpunt dat poker in toernooivorm geen casinospel is.[2] Het oordeel van de Hoge Raad is zeer gunstig voor pokerspelers.
De Hoge Raad oordeelt dat poker, ook in toernooivorm, een casinospel is:

"Uit hetgeen hiervoor in 3.2.2 tot en met 3.2.4 is overwogen volgt dat poker in de variant Texas Hold’emook wanneer gespeeld in toernooivorm, een casinospel is in de zin van artikel 1, lid 1, letter a, Wet KSB."[3]

De Hoge Raad oordeelt dat er sprake is van een inbreuk op het vrije verkeer van diensten en dat deze inbreuk niet gerechtvaardigd kan worden door dringende redenen van algemeen belang:

"Het Hof heeft verder geoordeeld dat geen rechtvaardigingsgrond bestaat voor de hiervoor in 3.3 genoemde ongelijke behandeling van buitenlandse en binnenlandse pokertoernooien. Dit oordeel is in cassatie terecht niet bestreden. Het heffen van kansspelbelasting over de prijzen die zijn gewonnen bij in andere lidstaten van de EU gehouden pokertoernooien levert derhalve een schending op van artikel 56 VWEU."[4]

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter niet zelf de belasting kan vaststellen op een manier dat de inbreuk op het vrije verkeer van diensten wordt weggenomen. Alleen de wetgever kan dit oplossen, daardoor is in het geheel geen kansspelbelasting verschuldigd over prijzen gewonnen bij casinospelen, waaronder poker, als de aanbieder binnen de EU is gevestigd:

"In het gebrek dat aan de wettelijke regeling kleeft als gevolg van de hiervoor in 3.4.1 vastgestelde schending van artikel 56 VWEU kan door de rechter namelijk niet op andere wijze worden voorzien omdat uit het stelsel van de wet, de daarin geregelde gevallen en de daaraan ten grondslag liggende beginselen noch uit de wetsgeschiedenis, voldoende duidelijk kan worden afgeleid hoe dit zou dienen te geschieden."[5]

Nu de Hoge Raad tot deze conclusie is gekomen met betrekking tot live poker, lijkt de kans erg groot dat hetzelfde geldt voor internetpoker. Hierover zijn ook zaken aanhangig bij de Hoge Raad. De uitspraak zal waarschijnlijk in 2015 volgen.[1] Dat geeft aanleiding tot absurde situaties. Zo heb ik een cliĆ«nt die €5.300 heeft ingelegd voor deelname aan een EPT, hij heeft €6.440 gewonnen en is over die prijs €1.867 kansspelbelasting verschuldigd terwijl zijn winst  slechts €1.140 is.
[2] http://pepijnleheux.blogspot.nl/2013/11/is-poker-ook-in-toernooivorm-een.html
[3] HR 11-07-2014, ECLI:NL:HR:2014:1624, r.o. 3.2.5.
[4] HR 11-07-2014, ECLI:NL:HR:2014:1624, r.o. 3.4.1.
[5] HR 11-07-2014, ECLI:NL:HR:2014:1624, r.o. 3.4.2.