Belastingdienst/Toeslagen verstuurt besluiten zonder adres

Belastingdienst/Toeslagen heeft een geautomatiseerd systeem dat besluiten gericht aan burgers verstuurt naar het adres dat staat geregistreed in de Basisregistratie Personen. Dat systeem is dusdanig geautomatiseerd dat als er geen adres in de Basisregistratie Personen is geregistreed, het besluit wordt verstuurd zonder adres. Belastingdienst/Toeslagen verdedigt zich door zich te verschuilen achter het systeem:

"In het systeem van Belastingdienst/Toeslagen is niet ingebouwd dat dergelijke brieven (zonder adresgegevens) worden onderschept"[1]

Dit lijkt mij een onvolkomenheid is het systeem. Het is zeker mogelijk om het systeem zo te ontwerpen dat die brieven wel worden onderschept.
Tegen een besluit kan volgens artikel 6:7 van de Awb binnen 6 weken na de bekendmaking bezwaar worden ingediend. De Belastingdienst/Toeslagen gaat ervan uit dat de bezwaartermijn gewoon aanvangt de dag nadat het besluit zonder adres is verzonden. Blijkbaar was de rechtbank het daar ook mee eens. Volgens de rechtbank was het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat het te laat was ingediend. Dat betekent dat er inhoudelijk niet meer naar hoeft worden gekeken.
Volgens artikel 3:40 van de Awb treedt een besluit echter niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Volgens artikel 3:41, eerste lid, van de Awb wordt een besluit bekendgemaakt door toezending of uitreiking. Gelukkig vernietigt de Raad van State de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep. De Raad van State oordeelt dat geen sprake is van bekendmaking van het besluit. Belastingdienst/Toeslagen dient het besluit in dit geval op een andere geschikte wijze bekend te maken.
Belastingdienst/Toeslagen kan zich dus niet verschuilen achter (verkeerd) geautomatiseerde systemen. Dit doen bestuursorganen tegenwoordig maar al te vaak. Geautomatiseerde systemen waarvoor het bestuursorgaan zich vervolgens niet verantwoordelijk voelt, want de computer doet het immers...


[1] Raad van State 12-12-2018, ECLI:NL:RVS:2018:4035